Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của  đối với Fort Deposit vô cùng quan trọng. Chúng tôi đảm bảo rằng chính sách bảo mật tại đây sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chính sách này áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến thăm trang web Fort Deposit Việt Nam.và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
 

I. SỬ DỤNG THÔNG TIN

1.Thông tin được chọn lọc từ dịch vụ trực tuyến quý khách đã sử dụng.

2. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, chi tiết tài khoản ngân hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại liên lạc của quý khách.

3. Thỉnh thoảng, bên thứ ba có thể yêu cầu tên và địa chỉ thư điện tử để đáp ứng các quy định về các cuộc thi và chương trình trò chơi may rủi nhằm đảm bảo quý khách đủ điều kiện để tham gia. Tuy nhiên, chúng tôi giữ lại quyền sở hữu các thông tin này và yêu cầu bên thứ ba phải xóa tất cả các hồ sơ khỏi cơ sở dữ liệu của họ.

4. Chúng tôi cũng có thể gửi thư điện tử cho quý khách để những thông báo chính thức về thông tin tài chính mà quý khách quan tâm.
 

II. BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Tương tự như hầu hết trang web, chúng tôi có thể dùng cookies để lưu lại thông tin về những vấn đề mà quý khách quan tâm. Quý khách có thể cài đặt trình duyệt để lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies.

2. Chỉ có những nhân viên có trách nhiệm mới được phép truy vấn thông tin cá nhân của quý khách.

3. Chúng tôi cam kết sẽ  không spam, làm phiền khách hàng.

4. Khi nào chúng tôi sử dụng bất cứ ứng dụng, tài liệu, thông tin, quy trình từ bên ngoài, Fort Deposit luôn đảm bảo các nhà cung cấp của chúng tôi có những biện pháp an ninh thích hợp và đòi hỏi họ phái tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi.
 

Fort Deposit đánh giá cao sự tin tưởng của quý khách hàng đối với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đảm bảo sẽ phản hồi tất cả những thắc mắc của quý khách về chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ khi nào. Fort Deposit Việt Nam có thể thay đổi chính sách bảo mật bằng cách cập nhật mục chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi.

icon
Quảng Cáo